Pyöräily­­aiheinen idea- ja innovaatio­­kilpailu

Turun Pyörämessujen yhteydessä järjestetään pyörä- ja pyöräilyaiheinen idea- ja innovaatiokilpailu. Turun Pyörämessut on itsessään ideakilpailun voittanut konsepti, mikä on osaltaan inspiroinut luomaan tämän uuden kilpailun. Pyöräilyalalla on potentiaalia ja tarvetta kehittyä, vaikka pyörä onkin vanha, vakiintunut ja hyväksi havaittu keksintö. Ympäristötietoisuuden kasvu ja uudet teknologiat, kuten sähköpyörät ja digitalisaatio, tuovat pyöräilyyn ihan uutta näkökulmaa. Kilpailun teema ei rajoitu pelkkään polkupyörään, vaan se kattaa kaiken pyöräilyyn liittyvän, kuitenkin niin, että kytkös pyöräilyyn on selvä ja ilmeinen.

Kilpailussa on kaksi erillistä sarjaa, julkinen yleinen ideakilpailu ja patenttisarja. Osallistujan ei ole pakko tulla paikan päälle Turkuun, mutta paikalle saapumisesta voi olla hyötyä mm. verkostoitumisen kannalta. Itse messujen aikana kilpailuun liittyvää toimintaa pyritään videoimaan suorana verkkoon.

Patentteihin ja muihin aineettomiin oikeuksiin liittyvää neuvontaa on mahdollisuuksien ja resurssien puitteissa tarjolla osallistujille sähköpostitse ideakilpailu@messut.net (tai alla olevan lomakkeen kautta) sekä itse tapahtumassa paikan päällä lauantaina 13.8. 2022. Lisäksi Turun Pyörämessujen ohjelmaan kuuluu kokeneen patenttiasiamiehen esityksiä, kuten tiivis tietopaketti patenteista ja muista aineettomista oikeuksista sekä lyhyt katsaus pyöräilypatenttien historiaan ja nykytilaan. Näillä näkymin Turun Pyörämessujen jälkeen avataan lisäksi osallistujien käyttöön keskustelufoorumi, missä hyviä ideoita voi työstää eteenpäin yhteistyössä muiden kanssa ja jossa voi muutoinkin verkostoitua. Kilpailun säännöt ja rekisteriselosteen löydät tämän sivun lopusta.

Yleinen ideakilpailu

Tavoitteena on löytää uusia ideoita, palveluja, käytäntöjä ja konsepteja, jotka edistävät pyöriä, pyöräilyä, pyörien säilytystä ja käyttöä. Kilpailuun osallistumisen takaraja on lauantaina 13.8. 2022 klo 18 ja kilpailun säännöt löydät tämän sivun lopusta.

Itse kilpailun lisäksi on mahdollista osallistua sparraus-, verkostoitumis- ja aivoriihityöskentelyyn la 13.8. 2022 Turun Pyörämessuilla. Luvassa on yksin tai yhdessä muiden innovatiivisten ihmisten kanssa erilaisia helppoja, hauskoja ja luovia tehtäviä, mutta täysin joustavasti ja oman kiinnostuksesi ja halusi mukaan. Lisätietoja julkaistaan elokuussa.

Jos omien ideoiden suhteen herää ajatuksia patentoinnista tai muusta suojaamisesta, voit saada konsultoivaa neuvontaa kilpailun patenttiasiamieheltä. Idean julkisuus voi estää patentoinnin, joten jos mietit ideasi patentointia tai muuta suojausta, kysy ensin neuvoa patenttiasiamieheltä, ennen kuin kerrot ideastasi muille. Neuvontaa on mahdollista saada ennakkoon resurssien puitteissa sähköpostitse osoitteesta ideakilpailu@messut.net (tai allaolevalla lomakkeella) ja lisäksi paikan päällä lauantaina 13.8. Turun Pyörämessuilla. Jos taas haluat ideasi leviävän mahdollisimman nopeasti yleiseen käyttöön, niin silloin kannattaa osallistua sen kanssa juuri yleiseen ideakilpailuun.

Patenttisarja

Patenttisarjaan voivat osallistua ne ideat, jotka tähtäävät aineettomien oikeuksien rekisteröintiin eli patenttiin, tavaramerkkiin, mallioikeuteen tai vastaavaan. Katso säännöt tarkemmin tämän sivun lopusta. Jos sinulla on omien ideoidesi suhteen jotain kysyttävää patentoinnista tai muusta suojaamisesta, voit saada konsultoivaa neuvontaa kilpailun patenttiasiamieheltä. Idean julkisuus voi estää patentoinnin, joten kun mietit ideasi patentointia tai muuta suojausta, kannattaa kysyä neuvoa patenttiasiamieheltä, ennen kuin kerrot ideastasi muille. Neuvontaa on mahdollista saada ennakkoon resurssien puitteissa sähköpostitse osoitteesta ideakilpailu@messut.net (tai allaolevalla lomakkeella) ja lisäksi paikan päällä lauantaina 13.8. Turun Pyörämessuilla.

Patenttisarjaan osallistuvat voivat, edellä kerrotut seikat huomioiden, osallistua myös sparraus-, verkostoitumis- ja aivoriihityöskentelyyn la 13.8. 2022 Turun Pyörämessuilla. Luvassa on yksin tai yhdessä muiden innovatiivisten ihmisten kanssa erilaisia hauskoja ja luovia tehtäviä, mutta täysin joustavasti ja oman kiinnostuksen ja halun mukaan. Lisätietoja julkaistaan elokuussa.

Kilpailun säännöt ja rekisteriseloste

Yhteistyössä